Vergadering BJC dd 04/12 in de Casteleyn.
Aanwezig: Josy, Boudewijn, Paul, Benny, Michel.
Verontschuldigd: Bernadette.
Als club wensen we Bernadette en Raymond een spoedig herstel.
Mochten we op één of andere manier jullie met iets kunnen helpen, laat maar iets weten !!!!
1) Eindejaar run dd 27/12/2017.
Paul zorgt voor verspreiding Face-book en via mailing.
We blijven de traditie eerbiedigen en starten met een loop.
Iedere deelnemer trekt een nummer en zo worden er groepen gevormd op basis van lottrekking
(gelijk voetbal).
Er komt een stand met drank voor iedere aanwezige.
De groepen lopen ofwel in gekleurde hesjes .
Bestuur: bekijk eens of we aan 6 overalls geraken voor ludieke act.
Josy heeft frituur geregeld, aantal deelnemers dienen doorgegeven !!!!!
Boudewijn zorgt voor alle dranken (jenever / cola/ choco / glühwein)
Michel zorgt voor drankjetons.
Paul zorgt voor bekertjes.
Boudewijn zorgt voor vuurkorf en hout (???)- vergeten te bespreken, kan dit anders oplossing
zoeken.
Kinderen betalen 5 euro voor frieten en 2 drankjes.
Volwassenen betalen 10 euro voor frieten en 2 drankjes.
Drank aan stand buiten is gratis voor iedereen.
Binnen kan men bijkomende jetons aankopen voor drank: 3 voor 5 euro.
Bestuur en helpers komen samen om 17.30 uur voor opbouw standje (tent).
2) Nieuwjaarsreceptie dd 17 januari in gebouwen steenfrabrieken Vandersanden.
Club zorgt voor wijn en boterhammen.
Michel bespreekt met Guy voor andere dranken ter plaatse.
Paul haalt brood / kaas/ kip- kap/ boter/ mosterd /servieten/ chips.
Boudewijn zorgt voor wijn (wit en rood).
Helpers jeugd ontvangen geschenk.
Alles gaat door beneden in inkomhall, grote zaal niet nodig.
Michel geeft kort welkomstwoord en enkele toelichtingen over werking club.
Benny overloopt ledenaantal / activiteiten / planning/ financiële toestand.
Oproep voor nieuwe bestuursleden om nieuwe drive te krijgen.

Lopen die dag om 18.30 uur (bekend maken aan leden via mail en face-book).
Aanvang jaarvergadering 20.00 uur.
Einde jaarvergadering 23.30 uur (nog te bespreken met Guy).
Samenkomst helpers (boterhammen smeren en toog klaarmaken) om 19.00 uur.
3) Varia.
Rudi gaat op 27/12 met jeugd zwemmen, kosten voor club.
Paul/ Rudi/ Marijke plannen een activiteit met jeugd, afgesloten met drank en pannenkoeken: kosten
voor club.
Volgende vergadering (???) Maandag 08 Januari 20.30 uur in Chopin.

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Pagina 2 van 2