Vergadering BJC bij Karting op  6/11/2017

 

Aanwezig: Bernadette – Josy - Boudewijn – Paul – Benny – Michel.

 

1)      Wandeling:

Was zeer goed initiatief, ook ruime interesse vanuit de groep, 23 deelnemers.

Werkwijze is voor herhaling vatbaar.

Alle deelnemers waren zeer tevreden.

 

2)      Eindejaar run:

Vooropgestelde datum is woensdag 27/12 of vrijdag 29/12 indien woensdag niet mogelijk.

Nieuwe formule voorgesteld:

-          Wandelen om 17.45 voor kandidaat wandelaars.

Tijdens wandeling versnapering voorzien.

-          Lopen om 18.00 uur voor lopers. (geen estafette, wel groepsloop).

-          Frietje eten van 19.30 tot 21.00 uur

-          Kinderen eerst zwemmen, nadien frietje eten.

-          In kantine hoekje met jeneverbar.

-          Na eten quiz voor vrijwilligers (uurtje)

-          Consumpties zoals in verleden 3 voor 5 euro.

Michel doet navraag of kantine beschikbaar is.

 

3)      Lopen Bokrijk nu zondag:

Paul verzorgt inschrijvingen en betalingen die door club worden terugbetaald.

Na het lopen zorgt Paul voor versnapering , kosten gedragen door club.

 

4)      Terras- Jogging:

Michel heeft mail gestuurd met ontwerp van sponsor brief.

Na goedkeuring zullen we enkele mogelijke kandidaat sponsors contacteren (tussenkomst aankoop T- Shirts).

Datum ligt vast, zondag 09 september 2018.

 

5)      Jaarvergadering:

Vermits de oude getrouwen nog hun lidgeld betalen blijven we de traditie hoog houden.

Michel zal Guy contacteren met de vraag of we nog een keer over de accommodatie mogen beschikken.

Datum die wordt vooropgesteld is 3° woensdag van januari.

Concept voorgaande jaren blijft behouden: vergadering/ drink/ boterhammen.

Wordt verder uitgewerkt .

 

 

Volgende vergadering:

 

Maandag 04 december in CASTELEYN (Markt)

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Pagina 2 van 2