Aanwezig: Bernadette- Josy- Boudewijn- Paul- Benny - Michel.

1) Terras- Jogging.

Vergunning is OK, seingevers werden door Josy binnengebracht op sportdienst.

Michel doet nog aanvraag aan Stad voor Subsidies (375 euro).

Ook reeds in orde: tent Isowit werd toegezegd, Michel vraagt een 2° tent.

Springkastelen werden gereserveerd.

Probleem: LIDL doet toezegging voor pakketten (Zakje/ drankje/ wafel/ appel/ gadget) doch kan NIET voor

T- Shirts zorgen.

Beslissing: zorgen voor witte T- Shirts met blauwe opdruk.

Michel kijkt bestelling vorig jaar na (maten) en zorgt voor nieuwe bestelling.

Taakverdeling

Josy

Zorgt voor parcours – tafels- stoelen- hoge tafels – enkele verlengkabels – bevoorrading – afhalen

signaalplaatjes.

Vraagt ook achter kabels voor elektriciteitskast op Markt.

Bernadette

Zorgt voor inschrijving – broodjes – drankbonnen (3 voor 5 euro)

Zorgt voor EHBO kistje en contacteert Carla.

Boudewijn

Zorgt voor toog – aanmaak rondenplaatjes – ophalen spandoeken sponsors

Benny

Verwerkt inschrijvingen – contacteer brouwer (Luc) voor drank en toog

Regelt prijsuitreiking ism radio BOO

Doet oproep aan club leden , niet- deelnemers om te helpen (ook na einde wedstrijd!!!!!)

Paul

Zorgt voor parcours samen met Josy

Staat in voor bewegwijzering naar Kimpel

Michel

Contact met sportdienst en stad voor materiaal (kegels/ tentjes/vuilbakken/klok/nadar/lint/kabels

elektriciteitskast (Josy doet dit ook)

Poogt nog sponsoring drank vast te krijgen (Schweppes / water VMW )

Zorgt dat Kimpel (douches) open zijn- vraagt sleutel stadhuis – fietsers Politie – stadswachten

Poogt artikel in kranten te laten plaatsen – contacteert Jos Timmermans Chimay voor sponsoring.

Nog af te wachten:

- Documenten inschrijving voorzien door ons of door Victor Cup ???

- Samenstelling pakketten winnaars (afhankelijk van sponsoring)

- Aankoop bekers of worden deze ter beschikking gesteld door Etixx ????

We komen samen op de Markt om 11.30 uur.

Verdere praktische afspraken worden volgende vergadering vastgelegd.

2) Toekomst club:

We hebben besloten terug te keren naar een feitelijke vereniging, dus opheffing VZW.

Volgende vergadering: Maandag 07 augustus 20.30 uur CHOPIN (reden is rustig te vergaderen).

 

 

 

 

 
 
 

 

Pagina 2 van 2